Máy mài ống cố định


Máy mài ống
Photobucket Photobucket
Máy mài ống loại KS 100-BA
Máy mài ống loại KS 360-BC
Photobucket  
Máy mài ống TP80 và TP 80-S
 
Photobucket Photobucket
Máy mài ống KS-350-BE-BA
Máy mài ống cơ bản KS 350 với bánh mài BA
theo chiều dọc
Máy mài ống KS-350-BC
Máy mài ống cơ bản KS 350 với bánh mài BC cho đường kính ống 6-80mm
Photobucket Photobucket
Máy mài ống KS-350-BC 
Máy mài ống cơ bản KS 350 với bánh mài BA
cho đường kính ống 6-80mm
Máy mài ống KS 350 BE-BC
Máy mài ống cơ bản KS 350 với bánh mài BC theo chiều dọc

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Máy mài ống KS 100-BA
Máy mài dạng hành tinh cho ống cong và thẳng LPC 160
Máy mài ướt dạng hành tinh cho ống cong và thẳng LPC 300 W
Máy mài ống KS 360-BC
Máy mài dạng hành tinh cho ống cong và thẳng LPC 300
Máy mài ống tự động dạng hành tinh LT 130
Máy mài ống đai nhám dạng hành tinh TP 80

Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Kỹ Thuật Mai Thủy

Địa chỉ: Số 35, Đường 12 , Khu Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Q 7, TP.HCM

Người đại diện: Trần Thị Thanh Thủy

Mã số thuế: 0306087625

Đăng ký kinh doanh: 4102065761

Ngày đăng ký: 9/10/2008

Phone: (08) 38 730 373 - Hotline 0913 23 80 23

Fax: (08) 37 733 705

Email: sales@m-t.com.vn, mt-support@m-t.com.vn

Facebook Chat