Máy mài đai nhám dạng tấm đỡ dây

Để gắn trên máy tiện 
Gằn đĩa mài và đĩa đánh bóng 
Mài tinh, đánh bóng và đánh sọc 
Có thể gắn trên bất kỳ máy tiện nào
Tấm dỡ dây gắn trên các vòng bi tự canh chình, do đó có thể điều chỉnh áp lực tiếp xúc

Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Kỹ Thuật Mai Thủy

Địa chỉ: Số 35, Đường 12 , Khu Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Q 7, TP.HCM

Người đại diện: Trần Thị Thanh Thủy

Mã số thuế: 0306087625

Đăng ký kinh doanh: 4102065761

Ngày đăng ký: 9/10/2008

Phone: (08) 38 730 373 - Hotline 0913 23 80 23

Fax: (08) 37 733 705

Email: sales@m-t.com.vn, mt-support@m-t.com.vn

Facebook Chat