Đánh bóng gương với độ bóng cao

ĐÁNH BÓNG GƯƠNG VỚI ĐỘ BÓNG CAO

Với các bước ở giai đoạn cuối cùng của quá trình này, bạn sẽ có thể để đạt được mức độ hoàn thiện bóng gương

Với mức hoàn thiện này nguy cơ ăn mòn được giảm thiểu, yêu cầu về độ phản chiếu quang học và vệ sinh cũng được đáp ứng. Các dụng cụ đánh bóng inox dùng điện chuyên nghiệp và các phụ kiện có sẵn để giúp bạn thực hiện giai đoạn này. Tất nhiên, nếu bạn cần phải đi công trình, có các tùy chọn không dây (pin) phù hợp với yêu cầu cơ động.

Sau mỗi giai đoạn đánh bóng, loại bỏ lơ dư với bột talc và vải lau siêu mịn. Để giúp ngăn ngừa dấu vân tay, dùng dung dịch làm sạch dấu vân tay.
 TIỀN ĐÁNH BÓNG


KHUYẾN NGHỊ
Máy mài góc WE 14-125 Inox Plus (/máy mài góc pin W 18 LTX Inox


Tiền đánh bóng:
Sử dụng đế dán mềm
nỉ đánh bóng cứng (cling-fit polishing fleece, hard) và lơ trắng

 


KHUYẾN NGHỊ
Máy mài góc WE 14-125 Inox Plus (/máy mài góc pin W 18 LTX Inox

Đánh bóng hoàn thiện:
Sử dụng đế dán mềm (6.23287)
nỉ đánh bóng mềm (cling-fit polishing fleece, soft) với lơ xanh
ĐÁNH BÓNG


MẸO