Bước đầu tiên - loại bỏ lớp vật liệu bề mặt

BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐÁNH BÓNG INOX: LOẠI BỎ LỚP VẬT LIỆU TRÊN BỀ MẶT INOX (MỞ BỀ MẶT TẤM CÁN NÓNG INOX)

Trước khi bắt đầu các bước đánh bóng, tấm thép cán nóng inox cần được loại bỏ lớp kim loại trên bề mặt. Nếu không làm như vậy, các bước xử lý bề mặt tiếp theo sẽ gần như không thực hiện được.
KHUYẾN NGHỊ

Máy đánh bóng SE 12-115 / Máy đánh bóng inox POLY PTX 800 hoặc máy đánh bóng dùng pin S 18 LTX 115 với các con lăn cao su tự bung hoặc con lăn khí và đai nhám P 40.

     

Bề mặt inox cán nóng.

Lớp kim loại bề mặt cần phải được
loại bỏ trong bước đầu tiên bằng
cách sử dụng máy ờ tốc độ 6
(cao nhất) với đai nhám cỡ hạt
P40, nếu không kim loại sẽ chai
thành 1lớp men cứng không thể
thực hiện gia công trong giai đoạn
tiếp theo
Hiệu ứng sọc dọc, khi lớp kim loại
bề mặt đã được loại bỏ hoàn toàn


Mài lớp bề mặt với máy đánh sọc SE 12-115 hay POLY PTX 800 với đai nhám zirconia cỡ P40

Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Kỹ Thuật Mai Thủy

Địa chỉ: Số 35, Đường 12 , Khu Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Q 7, TP.HCM

Người đại diện: Trần Thị Thanh Thủy

Mã số thuế: 0306087625

Đăng ký kinh doanh: 4102065761

Ngày đăng ký: 9/10/2008

Phone: (08) 38 730 373 - Hotline 0913 23 80 23

Fax: (08) 37 733 705

Email: sales@m-t.com.vn, mt-support@m-t.com.vn

Facebook Chat