Máy mài trục mềm Suhner

 

Máy mài trục mềm Suhner
-Máy mài trục mềm Suhner nhiều cấp độ phù hợp với nhiều điều kiện làm việc, điều tốc điện từ, khởi động mầm, ổn định tốc độ.
- Thích hợp với ngành công nghiệp nặng 
     

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Máy mài trục mềm ROTAR (STM 400V 3,2kW)
Máy mài trục mềm ROTAR (STM 400V 2,4kW)
Máy mài trục mềm ROTOmax 3.5 (STM 400V)
Máy mài trục mềm ROTOMAX 1.5 (STM 230V VDE)
Máy mài trục mềm ROTAR (F 400V 3,2KW)
Máy mài trục mềm ROTAR (F 400V 2,4kW)
Máy mài trục mềm ROTOfera (STM DIN10 400V)
Máy mài trục mềm ROTOfera (F DIN 10 400V)
Máy mài trục mềm ROTOfera (F G28 400V)
Máy mài trục mềm ROTOfera (STM G28 400V)
Máy mài trục mềm ROTOfix (STM DIN10 400V)
Máy mài trục mềm ROTOfix (STM G28 400V)
Máy mài trục mềm ROTOfix (F DIN10 400V)
Máy mài trục mềm ROTOmaster 12 HM
Máy mài trục mềm ROTOmaster TM15
Máy mài trục mềm ROTOmaster TM12
Máy mài trục mềm ROTOSTAR SET
Máy mài trục mềm ROTOSET 28
Máy mài trục mềm ROTOSTAR
Máy mài trục mềm ROTOSET SET 28
Máy mài trục mềm ROTOSET 25-R
Máy mài trục mềm ROTOSET SET 25-R
Máy mài trục mềm MINIFIX 25-R
Máy mài trục mềm MINIFIX 9-R

Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Kỹ Thuật Mai Thủy

Địa chỉ: Số 35, Đường 12 , Khu Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Q 7, TP.HCM

Người đại diện: Trần Thị Thanh Thủy

Mã số thuế: 0306087625

Đăng ký kinh doanh: 4102065761

Ngày đăng ký: 9/10/2008

Phone: (08) 38 730 373 - Hotline 0913 23 80 23

Fax: (08) 37 733 705

Email: sales@m-t.com.vn, mt-support@m-t.com.vn

Facebook Chat