Danh sach phụ kiện đánh bóng - làm sạch - in nhãn và mạ điện cho máy Bymat

  Danh sách Phụ kiện đánh bóng - làm sạch - in nhãn và mạ điện cho máy làm sạch mối hàn điện hóa Bymat :


1025 ST - Điện cực carbon in nhãn 90 độ


1028 ST - Đầu điện cực carbon dự phòng 60 độ, lỗ ren M10 cho điện cực 1026 ST và 1028 ST


1026 SD  - Đầu điện cực carbon dự phòng 30 độ, lỗ ren M10 cho điện cực 1026 DV & 1026 SD


1026 SH  - Điện cực làm sạch carbon 30 độ, khoan mặt cạnh


1026 ST - Điện cực làm sạch carbon 60 độ


1026 SV  - Điện cực làm sạch, đánh bóng carbon 60°, khoan mặt cạnh, với cần nối dài


1026 DV  - Điện cực làm sạch, đánh bóng carbon 30° với tay cầm nối dài


1026 VH  - Điện cực carbon 90 độ


1029 PI  - Chổi điện cực dự phòng 1029 PI


1029 ST - Chổi điện cực làm sạch với tay cầm


1029 SV - Chổi điện cực làm sạch với tay cầm nối dài


6029 SP  - Chổi điện cực cao cấp 6029 SP với chiều dài quét điều chỉnh được


6024 PI   - Chổi điện cực dự phòng cho 6029 SP

 
 5024 KR -  cáp đất màu đỏ khóa bayonet 3m với đầu nối đất
 
 5024 KS - cáp đất màu đen khóa bayonet, 3m
   5025 ST - Điện cực carbon làm sạch 5025 ST premiumline 90°
   5024 SP - Chổi điện cực  than cao cấp 5024 SP premium line
 
 5024 ST - Điện cực carbon làm sạch premiumline 60 độ
 
 5024 AK - Đầu chuyển đổi 5024 AK premiumline
   1207 SF - Nỉ làm sạch và in nhãn 1207 SF, 38 x 60 x 2,6 mm,  bao100 miếng

 
 1209 SF - Nỉ cuộn làm sạch và in nhãn 1209 SF, 5 m x 60 mm x 2,6 mm