Đá nhám trụ sợi tổng hợp

ĐÁ NHÁM TRỤ SỢI TỔNG HỢP


Ứng dụng
Lý tưởng cho hoàn thiện nội thất : đánh sọc, vát mép nhẹ, đánh bóng, loại bỏ lớp ô xít trên bề mặt thép và thép không rỉ, phù hợp để làm mịn bề mặt gỗ

Tên SP

Kích thước

Grit

Mã đặt hàng

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

115 x 110 mm

K 80

43101

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

115 x 110 mm

K 180

43181

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

115 x 100 mm

K 280

43281

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

115 x 100 mm

K 400

43401

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

115 x 100 mm

K 600

43601

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

115 x 100 mm

K 900

43901

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

105 x 100 mm

K 60

743061

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

105 x 100 mm

K 80

43101s

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

105 x 100 mm

K 180

43181s

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

105 x 100 mm

K 280

43281s

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

105 x 100 mm

K 400

43401s

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

115 x 50 mm

K 80

43100

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

115 x 50 mm

K 180

43180

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

115 x 50 mm

K 280

43280

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

115 x 50 mm

K 400

43400

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

105 x 50 mm

K 60

743060

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

105 x 50 mm

K 80

43100s

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

105 x 50 mm

K 180

43180s

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

105 x 50 mm

K 280

43280s

Đá nhám trụ sợi tổng hợp

105 x 50 mm

K 400

43400s

Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Kỹ Thuật Mai Thủy

Địa chỉ: Số 35, Đường 12 , Khu Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Q 7, TP.HCM

Người đại diện: Trần Thị Thanh Thủy

Mã số thuế: 0306087625

Đăng ký kinh doanh: 4102065761

Ngày đăng ký: 9/10/2008

Phone: (08) 38 730 373 - Hotline 0913 23 80 23

Fax: (08) 37 733 705

Email: sales@m-t.com.vn, mt-support@m-t.com.vn

Facebook Chat