Đá cắt inox MAGNUM® finecut

Đá cắt inox MAGNUM® finecut


Đá cắt inox MAGNUM® finecut Eisenblaetter đặc biệt cắt có hiệu suất cao dùng để cắt thép hình hay ống vách mỏng, inox.

Tốc độ quay tối đa:
115 x 1,0 x 22: 13.300 rpm
125 x 1,0 x 22: 12,200 rpm


Tên sản phẩm

Kích thước

Info

PU

Mã sản phẩm

MAGNUM® Finecut PLUS 
cutting disc for all metals + INOX

115 x 22 mm

thickness 1 mm

25

85111

MAGNUM® Finecut PLUS 
cutting disc for all metals + INOX

125 x 22 mm

thickness 1 mm

25

85112

Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Kỹ Thuật Mai Thủy

Địa chỉ: Số 35, Đường 12 , Khu Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Q 7, TP.HCM

Người đại diện: Trần Thị Thanh Thủy

Mã số thuế: 0306087625

Đăng ký kinh doanh: 4102065761

Ngày đăng ký: 9/10/2008

Phone: (08) 38 730 373 - Hotline 0913 23 80 23

Fax: (08) 37 733 705

Email: sales@m-t.com.vn, mt-support@m-t.com.vn

Facebook Chat